Педагогічні засоби формування мультикультурної компетентності студентів на заняттях з дисципліни «Історія французької мови»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Сьогодні однією з найважливіших проблем розвитку освіти є формування мультикультурної компетентності майбутніх фахівців, їхнього творчого й критичного мислення, умінь ефективно співпрацювати з іншими в широкому соціальному контексті, про що наголошували В. Андрущенко, С. Гончаренко, В. Кремень, М. Князян.
Опис
Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам'яті професора В.Л. Скалкіна (7;2013;Одеса). Збірник наукових праць, 19-20 квітня, 2013р. / Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам'яті професора В.Л. Скалкіна (7;2013;Одеса) ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Фак. РГФ ; відп. ред.: С. В. Плотницька . –Одеський нац. ун-т.
Ключові слова
формування мультикультурної компетентності, культура, мігрантська педагогіка
Бібліографічний опис
Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам'яті професора В.Л. Скалкіна (7;2013;Одеса). Збірник наукових праць, 19-20 квітня, 2013р.
DOI
ORCID:
УДК