Поняття та система злочинів у сфері використання техніки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В науці кримінального права, враховуючи специфіку необережних злочинів, пропонуються такі класифікації цих злочинів, в основу яких покладена сфера діяльності. Така класифі- кація допомагає встановити причини необережних злочинів та виробити заходи щодо запобігання їм. Ця класифікація важлива також для правильної кваліфікації необережних злочинів, оцінки необережної поведінки та особистості винної особи і, в кінцевому підсумку, для призначення справедливого покарання.
Опис
Ключові слова
техніка, небезпека, злочин
Бібліографічний опис
Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 23-25 листопада 2016 року м. Одеса : [збірник] / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. О. О. Нігреєва. – Одеса : Астропринт, 2016.
DOI
ORCID:
УДК