Побудова моделі взаємодії зі стейкхолдерами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі обговорюються питання побудови ефективної моделі взаємодії із зацікавленими сторонами. Основні аргументи потреби побудувати таку модель; розглянуті існуючі моделі, основні етапи побудови бізнес-моделі залучення зацікавлених сторін. Особлива увага приділяється розумінню переваг та переваг, які компанія отримає від продажу співпраці та широкого соціального діалогу.
Опис
Ключові слова
ефективна модель, конкурентний тиск, інноваційний розвиток, effective model, stakeholders, innovation development
Бібліографічний опис
Інформаційні технології та інновації в экономіці, управлінні проектами і програмами : монографія / за заг. ред В. О. Тімофєєва, І. В. Чумаченко – Харків: ХНУРЕ, 2016.
DOI
ORCID:
УДК