Verification of near-isogenity for lines of bread weat by PCR-analysis

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Near isogenic lines are main materials that allow to study phenotypic effect of different genes and QTLs. By using PCR-analysis we analyzed near-isogenity of lines Stepnyak 1 ranniy and Kooperatorka rannyaya, that have been created on the base of cv. Kooreratorka and cv. Stepnyak1, the degree of recovery genetics background of recurrent parental line have been shown as 100% and 98,6%, respectively.
Пшениця м’яка (Triticum aestivum L.) - одна з найбільш важливих сільськогосподарських культур в Україні та світі. Сьогодні у світі активно ведуться дослідження впливу різних генів на сільськогосподарсько цінні ознаки в різних умовах середовища. Найбільш зручним матеріалом для таких досліджень є близько-ізогенні лінії. Близько-ізогенні лінії - це лінії, які відрізняються лише за одним локусом або геном, на фоні певного батьківського (рекурентного) генетичного фону і використовуються для дослідження локусів кількісних ознак, сили їх фенотипового прояву та картування генів.
Опис
Ключові слова
Triticum aestivum L, гени Ppd, вегетаційний період, фотоперіод
Бібліографічний опис
Збірка матеріалів наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених.
DOI
ORCID:
УДК