До питання щодо розуміння понять «розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб» та «соціально небезпечне захворювання»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Анотація
У чинному Кримінальному кодексі України (далі - КК України) закріплено, що суб’єктом злочину визнається фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність. У разі, коли особа вчинила суспільно небезпечне діяння, передбачене КК України як злочин, вирішується питання про підстави притягнення такої особи до кримінальної відповідальності. Якщо особа вчинила злочин та в неї наявне захворювання (хвороба), що становить небезпеку для здоров’я інших осіб, ця особа, по-перше, може бути направлена для відбування кримінального покарання (до такої особи, на підставі ст. 96 КК України, поряд із кримінальним покаранням може бути застосоване примусове лікування, яке є «іншим заходом кримінально-правового характеру», відмінне від кримінального покарання); по-друге, така особа може бути звільнена від реального відбування кримінального покарання з випробуванням на підставі ст. 75, 79 КК України. Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 76 КК України, на осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, суд може додатково покласти такий обов’язок як пройти курс лікування від розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб. Тобто у різних нормах Загальної частини Кримі-нального кодексу України передбачено певний вид захворювання (хвороби), за наявності якого застосовуються різні види заходів кримінально-правового впливу - примусове лікування або звільнення від відбування покарання з випробуванням.
Опис
Ключові слова
захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб, соціально небезпечне захворювання, розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, Кримінальний кодекс України
Бібліографічний опис
Ольвійський форум – 2017: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі: ХІ міжнар. наук.-практ. конф. (8-11 червня 2017 р., м. Миколаїв)
DOI
ORCID:
УДК