КОМПЛЕКСНІ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ НАЙМЕНУВАНЬ БРИТАНСЬКИХ КІНОФІЛЬМІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Складаючи частину творчого процесу відтворення фільму, но- мінативний акт передбачає естетичне відношення до дійсності. Життєво-естетична позиція авторів фільму знаходить своє відображення в образній системі, куди входить і заголовок. Створюючи предмет мистецтва, митець не тільки зображує, але й виражає, дає ситуації свою власну змістовну інтерпретацію, тим самим впливаючи на уявність глядача й змушуючи його самостійно розкривати підтекст. Таким чином, заголовкам у тій або іншій мірі властива прагматична направленість, тобто вони мають контактноустанов-люючу функцію й містять у собі привернення уваги глядача до фільму.
Опис
Мiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В.Л.Скалкiна(6;2009;Одеса) Збiрник наукових праць, 19-20 лютого 2009 р. / Мiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В.Л.Скалкiна(6;2009;Одеса) ; вiдп. ред.: С. В. Плотницька ; гол. редкол.: Лiдiя Миколаївна Голубенко ; кол.авт. ОНУ iм. I.I. Мечникова, Фак. романо-германської фiлологiї . - Одеса : Астропринт, 2009. - 587 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В.Л.Скалкiна
DOI
ORCID:
УДК