Кримінально-правові заходи протидії злочинності за Кримінальним кодексом України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
ОДУВС
Анотація
Аналізуючи кримінально-правові норми, одним із завдань яких є запобігання злочинності (ч. 1 ст. 1 Кримінального кодексу України - далі КК України) [1], слід констатувати поступову зміну пріоритетів кримінально-правової політики нашої держави. Починаючи з 2008 року, державою було обрано курс на гуманізацію [2]. При цьому слід звертати увагу та те, що діяльність держави у сфері протидії злочинності теж трансформувалася.
Опис
матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності” (13 листопада 2015 р.) / Одеський державний університет внутрішніх справ. – Одеса. – Вид-во ОДУВС, 2015. – 201 с.
Ключові слова
кримінально-правові норми, запобігання злочинності, зміна пріоритетів кримінально-правової політики, гуманізація, сфера протидії злочинності
Бібліографічний опис
матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [“Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності”] (13 листопада 2015 р.)
DOI
ORCID:
УДК