Запобігання корупції в державі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Корупція як соціальне явище притаманна усім без винятку державам світу, вона є невід’ємним атрибутом публічної влади. Таке негативне явище існувало, існує і буде існувати, доки існує держава і публічна влада. Жодна з соціально-політичних і економічних систем не має повного імунітету від корупції та жодна країна не захищена від неї. Відмінність різних держав у цьому плані полягає не у наявності чи відсутності корупції як такої, а в її масштабах, характері корупційних проявів, впливу корупції на економічні, політичні, правові та інші соціальні процеси [1, с. 51-58].
Опис
Ключові слова
запобігання корупції, Закон України «Про запобігання корупції»
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 18 грудня 2015 року / ред. кол.: проф. Берназ В.Д., проф. Стрельцов Є.Л., проф. Орловська Н.А., доц. Неледва Н.В. – Одеса : Фенікс, 2015.
DOI
ORCID:
УДК