Негативний вибір принципів міжнародних комерційних договорів як належного права договору

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
15 травня 1994 р. Адміністративна рада Міжнародного інституту уніфікації приватного права (УНІДРУА) затвердила Принципи міжнародних комерційних договорів (далі - Принципи УНІДРУА, або Принципи), які втілюють загальні засади lex mercatoria - позанаціональної правової системи, утвореної практикою міжнародного комерційного обігу
Опис
Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції "Становлення і розвиток правової системи України (Київ, 21 березня 2002р)/Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, К.- 2002.
Ключові слова
lex mercatoria, lex mercatoria, пряме посилання сторін на Принципи УНІДРУА, опосередковане посилання сторін на Принципи УНІДРУА, центральний компонент загального права міжнародних комерційних договорів, негативний вибір (negative choice)
Бібліографічний опис
Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції "Становлення і розвиток правової системи України (Київ, 21 березня 2002р)
DOI
ORCID:
УДК