Формування стратегії розвитку підприємств переробної галузі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Сучасні умови функціонування переробних підприємств характеризуються постійною економічною турбулентністю, високим рівнем конкуренції, що зумовлює жорсткі вимоги до якості товарів, необхідність гнучко реагувати на постійні, як зовнішні так і внутрішні зміни ринкового середовища.
Опис
Ключові слова
переробні галузі, стратегія, фірма, розвиток
Бібліографічний опис
Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-24 вересня 2016 р. / / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ; відп. ред. О. В. Горняк. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 92 с.
DOI
ORCID:
УДК