Інтонаційне оформлення фраз іронічної подяки (на матеріалі англомовного кінодискурсу)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Пропоноване дослідження спрямовано на встановлення інтонаційних особливостей фраз іронічної подяки (на матеріалі англомовного кінодискурсу). Матеріалом дослідження слугували 35 епізодів вираження іронічної подяки в англомовному кінодискурсі, виокремлених із сучасних англомовних фільмів і серіалів. Вслід за І.О. Ківенко, подяку витлумачуємо як загрозливий для «обличчя» мовленнєвий акт, синкретичний, оскільки поєднує риси бехабітивів, експресивів та регулятивів, та який реалізує наступні іллокутивні цілі: 1) висловити почуття вдячності за здійснене для адресанта добро; 2) дати позитивну оцінку праці / діям адресата як винагороду чи заохочення; 3) висловити позитивні емоції адресанта, спричинені діями адресанта; 4) визнати послугу і визнати себе боржником; 5) повернути борг за послугу чи благодіяння як словесно, так і діяльнісно (Ківенко, 2018: 190).
Опис
Ключові слова
інтонація, оформлення, іронія, подяка, англомовний кінодискурс
Бібліографічний опис
Сучасні студії з романської і германської філології: матеріали Міжнар. наук.-практич. конф. (Одеса, 15 трав. 2020 р.). – Одеса: КП ОМД, 2020.
DOI
ORCID:
УДК