Біотехнологія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Пропоновані методичні вказівки стануть у нагоді при виконанні лабораторних робіт з дисципліни вільного вибору «Біотехнологія», яка викладається студентам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 102 «Хімія» факультету хімії та фармації Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
Опис
Ключові слова
102 Хімія (ОПП Фармацевтична хімія), біотехнологія
Бібліографічний опис
Біотехнологія [Електрон. ресурс] : електрон. метод. вказівки до лаб. робіт студентів ф-ту хімії та фармації першого (бакалавр.), спец. 102 «Хімія», ОПП «Фармацевт. хімія» / уклад.: О. І. Грицук, А. О. Цісак. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 33 с. – 0,8 МБ.