Регуляція аскорбіновою кислотою активності лактатдегідрогенази в органах щурів при гіпоксії замкненого простору

Анотація
Проведено дослідження дії різних доз аскорбінової кислоти (АК) на активність лактатдегідрогенази (ЛДГ) в органах білих нелінійних щурів при гіпоксії замкненого простору (ГЗП). АК, яку вводили щурам за 30 хв. до створення ГЗП, різним чином зменшувала активність ЛДГ у всіх органах у порівнянні з показниками гіпоксичних тварин.
The research of the effects of different doses of ascorbic acid (AA) on activity of lactate dehydrogenase (LDG) in the organs of white nonlinear rats with hypoxia of closed space (HCS) has been conducted. Injections of АА to rats for 30 minutes of HCS reduced the LDG activity in all organs of hypoxic animals
Опис
Ключові слова
гіпоксія замкненого простору, аскорбінова кислота, лактатдегідрогеназа, hypoxia of closed space, ascorbic acid, lactate dehydrogenase
Бібліографічний опис
Scientific Journal «ScienceRise»