Лідерство

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У методичних рекомендаціях наведено основні положення до вивчення дисципліни «Лідерство» для здобувачів першого (бакалавського) рівня вищої освіти спеціальності 073 – Менеджмент галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та у процесі самостійної роботи. Матеріал представлено у розрізі змістових модулів та тем.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, лідерство
Бібліографічний опис
Лідерство [Електронний ресурс] : електронні методичні рекомендації для вивчення навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» / уклад. І. В. Гайворонська. – Одеса, 2023. – 63 с.
DOI
ORCID:
УДК