Освітнє середовище сучасного університету та його роль в становленні майбутнього фахівця

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букаєв В. В.
Анотація
Необхідність інноваційного розвитку освітнього процесу сучасного університету зумовлюється тим, що в сучасних умовах відбувається якісний розвиток соціокультурної динаміки суспільства. А відтак, в рамках технологій формування особистості майбутнього фахівця, зважаючи на різні фактори впливу на його особистість, маємо розглядати і вплив освітнього середовища. Тобто майбутньому фахівцеві необхідні не лише знання та можливості набуття практичних умінь у предметній сфері, а й розвиток його здібностей як фахівця, маємо допомогти йому вдосконалити форми як професійного, так і особистісного самовдосконалення в суспільстві. Велика увага при такому підході приділяється розгляду впливу освітнього середовища на особистість майбутнього фахівця.
Опис
Ключові слова
освітнє середовище, освіта, освітнє середовище університету, educational environment, education, educational environment of the university
Бібліографічний опис
Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку : матеріали 5 Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участі (19 трав. 2023 р.) / за заг. ред. В. В. Ягоднікової. – Одеса : Букаєв В. В., 2023.
DOI
ORCID:
УДК