Трипільський субстрат: Походження давньоєвропейських мов

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеського регіонального ін-ту держ. управління при Нац. акад. держ. управління при Президентові України
Анотація
У монографії розглядається проблема впливу Трипільського мовного субстрату на давньоєвропейські мови, носії яких, залишивши свою прабатьківщину в Анатолії на Близькому Сході, переселились зі сторони Східного Кавказу в південні степи Росії та України. Перебуваючи тривалий час на території Трипілля, арії разом з автохтонним неіндоєвропейським населенням пережили двомовність, у результаті якої останні асимілювались, а індоєвропейці, розпавшись на окремі етноси, утворили зі своїх діалектів окремі мови: індоіранські, слов’янські, балтійські, германські, італійські, кельтські, іллірійську та фракійську, в яких чітко засвідчено субстратний елемент. З кінця 3 тис. до н. е. зазначені етноси почали мігрувати в Європу, зазнавши різного ступеню впливу Трипільського субстрату. Найдовше знаходилися в Трипіллі слов’янські племена, а серед них і донині тут проживає український етнос, які зазнали найбільшої інтерференції мови-субстрату, і звідси українська мова зберегла найбільше архаїчних слов’янських та індоєвропейських рис. Результати дослідження ґрунтуються на лінгвістичному, історико-культурологічному аналізі давніх слів та свідчень археологічного, етнографічного і фольклорного матеріалу. Для філологів, істориків, соціологів, етнологів, державних службовців і всіх, хто цікавиться походженням наших предків – слов’ян та європейських народів.
Опис
Ключові слова
Трипільський субстрат, арії, етноси, індоєвропейці, слов’янські племена
Бібліографічний опис
Таранець В. Г. Трипільський субстрат: походження давньоєвропейських мов / В. Г. Таранець ; Миколаївський держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Одеса : Вид-во Одеського регіонального ін-ту держ. управління при Нац. акад. держ. управління при Президентові України, 2009.
DOI
ORCID:
УДК