Теорія журналістики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Методичні вказівки містять матеріали мету та завдання курсу, тематику лекційних та практичних занять, завдання для самостійної роботи, теми рефератів та питання для самоконтролю. Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання.
Опис
Ключові слова
дисципліна “Теорія журналістики”, журналістська діяльність студентів, сучасна журналістика, сучасний стан зі свободою слова в журналістиці, сучасна аудиторія ЗМІ
Бібліографічний опис
Коваленко А. Ф. Теорія журналістики : Методичні вказівки та завдання для здобувачів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 «Журналістика». - Одеса, 2020. - 28 с.
DOI
ORCID:
УДК