Процес формування болгарських громад в містах Буджака на межі XVIII—XIX ст.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Смил
Анотація
На порубіжжі XVIII-XIX ст. найбільшими містами-фортецями Буджака були Аккерман, Килія, Ізмаїл. В них знаходилася адміністрація Османа, розміщувались турецькі військові гарнізони під командуванням офіцерів (аланбєєв, сераскеров). Христіянське населення, яке проживало в містах, фортецях, селах називалось османською райю (підданими). Формування і історія болгарського населення Буджака в XV1I І - XIX ст. давно стала предметом спеціальних наукових досліджень як в Україні, так і в Болгарії.
Опис
Человек в истории и культуре / отв. ред.: А. А. Пригарин ; НАН Украины, Ин-т археологии [та ін.].-Вып. 2 : Мемориальный сборник материалов и исследований в память Владимира Никифоровича Станко. – Одесса : Смил, 2012.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Человек в истории и культуре: Мемориальный сборник материалов и исследований в память Владимира Никифоровича Станко
DOI
ORCID:
УДК