Роль Софії та Олександра Русових у виданні «Кобзаря» Т.Г. Шевченка 1876 р.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті з’ясовано роль подружжя Русових у першому виданні «Кобзаря» Т. Г. Шевченка. На зазначеному прикладі відображена діяльність Київської Громади в умовах заборони української мови Російською імперією. Здійснено спробу оцінити важливість «Кобзаря» Т. Г. Шевченка для розвитку української культури.
В статье выяснена роль четы Русовых в первом издании «Кобзаря» Т.Г. Шевченка. На указанном примере отражена деятельность Киевской Громады в условиях запрета украинского языка Российской империей. Предпринята попытка оценить важность «Кобзаря» Т.Г. Шевченка для развития украинской культуры.
In the article the author defines the role the Rusovs played in the first edition of T.Shevchenko’s “Kobzar”. On the given example, Kievan Gromada’s activity is reflected under the conditions of the Russian Empire’s prohibition of the Ukrainian language. An attempt was made to appreciate the importance of T.Shevchenko’s “Kobzar” for the Ukrainian culture.
Опис
Ключові слова
Русов Олександр, Русова Софія, «Кобзар», Шевченко Т., Київська Громада, Прага, Русов Александр, Русова София, «Кобзарь», Киевская Громада, Rusov Alexander, Rusova Sophia, “Kobzar”, Shevchenko T., Kievan Gromada, Prague
Бібліографічний опис
Полілог: збірник статей молодих науковців з історії, філософії, культурології
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання