Основні перспективи інституційних перетворень в умовах розвитку ринкових відносин національної економіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У сучасних умовах особливого значення набувають теоретичні розробки, що дають змогу враховувати зміни інституціональної структури економіки з метою підвищення її ефективності. Необхідність урахування інституційних чинників пов’язана з тим, що вони визначають рівень і додаткові можливості прискорення соціально-економічного розвитку функціонування економіки багато в чому залежить від розвитку її інституціонального середовища, що визначає поведінку економічних суб’єктів, результативність їх господарської діяльності. У зв’язку з цим аналіз стану та динаміки інституціонального середовища стає невід’ємною складовою управління економічними системами.
Опис
Матеріали Міжнародної науково-практичної конф. "Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези"(27-28 березня 2015 р., м. Київ). - Київ, 2015.
Ключові слова
інституціональна структура економіки, соціально-економічний розвиток, перспективи інституційних перетворень, розвиток ринкових відносин
Бібліографічний опис
Матеріали Міжнародної науково-практичної конф. "Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези"