Польові практики для підготовки географів-краєзнавців

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Серед кількох головних призначень географії є наявність філософського світосприймання, як нам про це сповіщає започаткування, подальший розвиток éзміст історії та методології географічної науки у всьому її різноманітті та розгалуженності. Перші трактати з географії в Європі зароджувалися в VIII-VII столітті до РХ, тоді з’явилася і перша методика географічних спостережень. В їх основі затвердилося просте спостереження на підставі наочності навколишнього довкілля [1]. Недаремно античні мислителі, спостерігачі, мандрівники, філософи будували власний світогляд на природних навколишніх прикладах. Найвідоміші філософи Античного світу (зокрема, Аполоній Ефеський, Зенон Еленський, Платон Афінський, Арістотель, Геродот та ін.) у власній творчості, майже кожний з них, здавна мали трактати з назвами «Про природу», «Риси природи», «Естественная история», «Руководство по географии» и т.п. Трохи пізніше, в Античній Греції, такі трактати почали називатися «Описи Землі» (грецькою «Географія» – γεογραφίυα). Кожна просвіщенна людина повинна була знатися в навколишньому довкіллі. Відтак, з того часу на кожному симпозиумі знавців і мислителів учасники повинні були розбиратися в довкіллі на підставі власних думок. Античні філософи-детерменісти стверджували: «Природа знає краще — що, де і як».
Опис
Ключові слова
географи-краєзнавці, географія, польова практика, краєзнавча практика, наука про Землю
Бібліографічний опис
Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження : зб. матеріалів ІІ міжнар. конф. (Одеса, 5-6 лип. 2021 р.) / Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 182 с.
DOI
ORCID:
УДК