Виробництво біопрепарату на основі мікрогрибів роду Trichoderma

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
Проведено дослідження антимікробної активності штамів Trichoderma viride № 8 та Trichoderma harzianum № 9, які зберігаються у музеї підприємства «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «АГРОБІОІНОВАТІКА» по відношенню до фітопатогенних грибів та мікроорганізмів, що мають антимікробну та анти-фунгіцидну активність. Було встановлено, що штами Trichoderma viride № 8 та Trichoderma harzianum № 9, мають агресивну антагоністичну активність до дослідженних патогенних грибів, крім збудника склеротиніозу. Ці штами пригнічували ріст штамів мікроорганізмів з антимікробною активністю, які були ізольовані з об’єктів навколишнього середовища, однак по відношенню до комерційних штамів (B. amyloliquefaciens QST 713 та B. subtilis М-22 ВИЗР) штами триходерми були нейтральними. Більш потужну антимікробну та анти-фунгіцидну активність продемонстрував штам Trichoderma harzianum № 9. Виявилось, що штам S. ambofaciens Myt7, ізольований з мідій Чорного моря був стійкім до антимікробної дії штамів Trichoderma. Запропоновано комбінацію штамів для розробки нового препарату для захисту рослин від фітопатогенних грибів.
Опис
Ключові слова
162 біотехнології та біоінженерія, антимікробна активність, бактеріальний препарат, trichoderma, фітопатогенні гриби
Бібліографічний опис
Анатій, В, О. Виробництво біопрепарату на основі мікрогрибів роду Trichoderma = Production of a preparation based on microfungi of the genus Trichoderma : кваліфікаційна робота магістра / В. О. Анатій. – Одеса, 2022. – 75 с.
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання