Становище керівників османських фортець Буджака під час перебування на Півдні України у 1807 р.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Останнім часом до історії Південної України під час осман¬ського панування спостерігається неабиякий інтерес дослідни¬ків, внаслідок чого на основі османських і російських джерел опубліковано чимало робіт. Більшість із них торкалась історії окремих етнічних груп Північного Причорномор’я — ногайців, українців, молдован, болгар, росіян-старообрядців, татар та ін. (Грибовський В., Шабашов А., Каширін В. та інші), питань датування населених пунктів, адміністративного управління, складу населення міст-фортець і сіл цього регіону (Бачинський А., Середа О.).
Опис
Інтелігенція і влада : матеріали шостої Всеукраїнської наукової конференції, 20-23 травня 2014 р. м. Одеса / гол. ред.: Г. І. Гончарук ; Одеський нац. політехнічний ун-т . – Одеса : Астропринт, 2014 .
Ключові слова
міста-фортеці, турецькі міські громади, Молочні Води, переселення, Південна Україна, Крим
Бібліографічний опис
Інтелігенція і влада : матеріали шостої Всеукраїнської наукової конференції
DOI
ORCID:
УДК