Правові засади формування правоохоронних органів гетьманату П.П.Скоропадського

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
На сучасному етапі реформування правоохоронних органів важливу роль відіграє досвід попередніх структур, які виконували ці функції до становлення незалежності України. За думкою багатьох вчених, однією з найефективніших систем правоохоронних органів була система періоду Гетьманату П.П. Скоропадського. Саме тому вивчення правових засад і методів її формування та шляхів реалізації її повноважень вважається актуальним. Правління П.П.Скоропадського розпочалося 29.04.1918 р., де на Всеукраїнському землеробському конгресі в Києві його було проголошено гетьманом. Цього ж самого дня гетьман звернувся до населення з «Грамотою до всього українського народу», а також видав Закон «Про тимчасовий державний устрій України».
Опис
Ключові слова
реформування правоохоронних органів, система періоду Гетьманату П .П. Скоропадського.
Бібліографічний опис
Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 73-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 25 квітня 2017 р., м. Одеса. Секція економічних і правових наук / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2017. – 302 с.
DOI
ORCID:
УДК