КОРПОРАТИВНІ СПОРИ ЯК ВИД ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Б. в.
Анотація
Корпоративні спори, тобто — спори, що виникають з корпоративних відносин, ускладнених конфліктом, є одним з найбільш проблемних видів спорів взагалі. Однією з передумов цієї проблемності довгий час лишалася невизначеність правової природи цих спорів, і, як наслідок - невизначеність їх підвідомчості, яка залежала від суто вторинних чинників: наприклад, якщо серед відповідачів виявлялася хоча б одна фізична особа, корпоративний спір розглядався загальним судом згідно ЦПК, інакше - господарським судом згідно ГПК.
Опис
Материалы 63-й научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и соискателей экономико-правового факультета ОНУ им. И И. Мечникова (17-20 ноября 2008 г.).- Одесса, 2008.
Ключові слова
корпоративні спори, господарські спори
Бібліографічний опис
Материалы 63-й научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и соискателей экономико-правового факультета ОНУ им. И И. Мечникова (17-20 ноября 2008 г.)
DOI
ORCID:
УДК