Бренды-антропонимы в рекламном постмодернистском тексте

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена актуалізації пресупозиційних значень в структурі брендів-антропонімів рекламного постмодерністського тексту.
Опис
Ключові слова
рекламний постмодерністський текст, пресупозиція, бренд-антропонім, архетип, декодування значення, postmodernist advertisement text, presupposition, brand-anthroponim, archetype, decoding o f the meaning
Бібліографічний опис
Записки з загальної лінгвістики = Opera annua in linguistica generalis
DOI
ORCID:
УДК