Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Міжнародний маркетинг»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
В методичних вказівках до практичних занять з дисципліни «Міжнародний маркетинг» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» галузі знань 07 «Управління і адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» з метою повного представлення курсу наводяться: загальні відомості; система контролю знань; тематичний план навчальної дисципліни «Міжнародний маркетинг»; зміст тем, плани семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів; питання до контролю знань; список навчально-методичних матеріалів, джерела та література. Мета вивчення курсу – оволодіння практичними навичками та ознайомлення з теоретичними підходами щодо управління маркетинговою діяльністю у міжнародному середовищі. Завдання курсу – вивчення особливостей світового ринку, охнайомлення зі специфікою поведінки компаній при виході на зарубіжні ринки, вивчення особливостей проведення маркетингових досліджень на міжнародному ринку, розробки продуктової стратегії, стратегій ціноутворення, розповсюдження та просування експортних товарів.
Опис
Ключові слова
управління, маркетингова діяльність, міжнародне середовище, світовий ринок, міжнародний маркетинг, цінові стратегії, експортні ціни, зовнішній ринок
Бібліографічний опис
Селезньова О.О. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Міжнародний маркетинг» : метод. реком. / уклад О. О. Селезньова. – Херсон : «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. – 28 с