Сковорода у науковому і літературному дискурсі Валерія Шевчука

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Наділений від природи значним духовним потенціалом, В. Шевчук досяг великих успіхів і в мистецтві Слова, і в науці, і у власній життєдіяльності. Ще замолоду, захопившись ідеями і творчістю Г. Сковороди, увібравши їх зміст і форму, письменник В. Шевчук доклав максимум зусиль, щоб якомога більше актуалізувати філософське й культурне надбання великого співвітчизника в іншому часі – у XX столітті, межі тисячоліть і 2020-х роках XXI віку.
Опис
Ключові слова
Валерій Шевчук, Григорій Сковорода, перекладач філософських екзерсисів, творчість Г. Сковороди, «Сад божественних пісень», «Байки харківські», специфіка мови Сковороди
Бібліографічний опис
«Актуальність філософських та освітніх ідей Григорія Сковороди у XXI столітті» : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (23 листоп. 2022 р.). – Одеса : ОНМА iменi А. В. Нежданової, 2022.
DOI
ORCID:
УДК