Встановлення міждисциплінарних зв’язків фахових дисциплін як складова міждисциплінарної інтеграції (на прикладі підготовки телевізійних репортерів)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглядаються принципи встановлення міждисциплінарних зв’язків як важливої складової міждисциплінарної інтеграції з метою оптимізації професійної підготовки телевізійних репортерів. Також обґрунтовується доцільність встановлення міждисциплінарних зв’язків за рахунок включення до програм фахових дисциплін інтегрованих тем і блоків та створення глосарію телевізійного репортера.
The authors of the article study the principles of establishing interdisciplinary connections as an essential component of interdisciplinary integration for the purpose of optimizing professional training of television reporters. The practicality of establishing interdisciplinary connections is substantiated due to inclusion of integrated topics and blocks in specialized disciplines courses and creation of a glossary for television reporters.
Опис
Ключові слова
міждисциплінарні зв’язки, міждисциплінарна інтеграція, професійна підготовка телерепортера, interdisciplinary connections, interdisciplinary integration, specialized training for television reporters
Бібліографічний опис
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
DOI
ORCID:
УДК