Пряме електротермічне атомно-абсорбційне визначення свинцю, кадмію, арсену і селена в столових і лікувально-столових мінеральних водах

Анотація
Свинець (РЬ), кадмій (Cd), арсен (As) та селен (Se) - елементи, контроль за змістом яких в природних столових і лікувальних мінеральних водах (MB) передбачений національним стандартом ДСТУ 878-93 «Води мінеральні фасовані- Технічні умови». їх середньостатистичний вміст у зазначених водах може варіюватись з широкому інтервалі концентрацій, а використання для відповідного аналізу електротермічної атомно- абсорбційної спектрофотометрії (ЕТ ААС) є одним з найбільш простих і ефективних методів.
Опис
Ключові слова
вода, свинець (РЬ), кадмій (Cd), арсен (As), селен (Se)
Бібліографічний опис
XVI наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2017». – Львів, 28-31 травня 2017 р.
DOI
ORCID:
УДК