Конкурентоспроможність підприємства як економічна категорія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Крок
Анотація
Досліджування змісту поняття «конкурентоспроможність підприємства» на сучасному етапі розвитку вітчизняної економічної науки свідчить про багатогранність авторських підходів та поглядів. Дана наукова категорія застосовується для теоретичних обґрунтувань підприємств різної галузевої приналежності, аналізу діяльності підприємств різних секторів економіки, окремих товарів (продуктів, процесів) та їх груп, рівня інноваційності тощо.
Опис
Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (20–21 жовтня 2015 р.) – Тернопіль : Крок, 2015. – 383 с.
Ключові слова
конкурентоспроможність підприємства, конкурентоспроможність продукції
Бібліографічний опис
Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (20–21 жовтн. 2015 р)
DOI
ORCID:
УДК