Вербалізація цінностей української культури в темпоральній лексиці: діахронічний аспект

Ескіз недоступний
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Уявлення сучасної людини про час – доволі складні і поліобразні. Становлення поняття час – результат трансформацій на шляху культурної історії людства. Стародавні культури співвідносили час з великою кількістю об'єктів матеріального і нематеріального світу: з числом, колом, зі світовим деревом, астрономічними об’єктами, горою, земноводними, водою і вогнем . Стародавні вавилоняни сприймали час в зв’язку з ланцюгом подій і ланцюгом поколінь. У міфах індоєвропейських народів час мислиться безкінечним і первинним: він приписується земному світу, у світі божеств його немає, але він створюється там і відправляється у земний світ.
Опис
Ключові слова
035.10 прикладна лінгвістика, темпоральні лексеми, хрононіми, аспектитемпоніми, менсоніми, септоніми
Бібліографічний опис
Азулай, Е. А. Вербалізація цінностей української культури в темпоральній лексиці: діахронічний аспект = Verbalization of the values of Ukrainian culture in the temporal vocabulary: the diachronic aspect : дипломна робота магістра / Е. А. Азулай; наук. кер. Г. С. Яроцька; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т, Каф. прикладної лінгвістики. – Одеса, 2018. – 80 с.
DOI
ORCID:
УДК