Комунікативна емпатія в лінгвоекологічному аспекті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У сучасних дослідженнях, присвячених проблемам гармонізаці буття особистості й соціуму, наголошено на зростанні агресивност. комунікативного фону (див. праці Ф. Бацевича, О. Добровича, В. Корнієнка, Г. Почепцова та ін.), що виявляється зокрема в деструктивному інформаційному впливі, який “можливий не лише як цілеспрямована маніпуляція (обдурювання, наклеп, навмисний вплив на безсвідомі структури психіки тощо), але й як інформаційне забруднення соціально-психологічного екологічного середовища людини.
Опис
Ключові слова
екологічне середовище, інформаційний вплив, комунікативна емпатія, лінгвоекологічний аспект
Бібліографічний опис
Мовна екологія як чинник гармонійного розвитку суспільства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 12-13 листопада 2002 року). – Одеса : Астропринт, 2003.
DOI
ORCID:
УДК