Страхування зовнішньоекономічної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фі- нанси, банківська справа та страхування» з навчальної дисципліни «Страхування зовнішньо- економічної діяльності» містить передмову, матеріали до кожної практичної роботи, які складаються із переліків питань до обговорення, практичних завдань, тестових завдань, те- матики рефератів та рекомендованої літератури. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Страхування зовнішньоекономічної діяльності» допоможе у засвоєнні теоретичних знань у сфері страху- вання зовнішньоекономічної діяльності та розрахований на здобувачів першого (бакалаврсь- кого) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», ас- пірантів, викладачів, керівників підприємств та всіх тих, хто вивчає ринок страхових послуг
Опис
Ключові слова
072 «Фінанси, банківська справа та страхування», страхування зовнішньоекономічної діяльності, практичні завдання, страхування, ринок страхових послуг
Бібліографічний опис
Страхування зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : електронні методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банків- ська справа та страхування» / укладач М. А. Дем’янчук. — Одеса, 2022. — 38 с.
DOI
ORCID:
УДК