Фактори трансформації національної економіки в умовах європейської інтеграції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті визначенні основні групи факторів які впливають на трансформаційні процеси у державі. Розглянутий вплив факторів на національну економіку.
В статье определении основные группы факторов влияющих на трансформационные процессы в государстве. Рассмотрено влияние факторов на национальную экономику.
The article defining the main groups of factors that affect the transformation processes in the country. The influence factors on the national economy.
Опис
Ключові слова
економіка, трансформаційні процеси, європейська інтеграція, фактори, розвиток, експорт, імпорт, прогрес, экономика, трансформационные процессы, европейская интеграция, факторы, развитие, экспорт, импорт, прогресс, economy, transformation processes, European integration, factors, development, export, import, progress
Бібліографічний опис
Економіка.Фінанси.Право : щоміс. інформ.-аналітичний журн.
DOI
ORCID:
УДК