Взаимосвязь интеллекта и гуманности

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Принт Мастер
Анотація
На сегодняшний день, взаимосвязь между интеллектом и гуманностью мало изучена, однако, нас уже долгое время интересует вопрос: «зависит ли гуманность от уровня интеллекта?»
Опис
Ключові слова
интеллект, гуманность
Бібліографічний опис
Розквітання / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. загальної психології та психології розвитку особистості, Наукове студ. т-во "Розквітання" . – Одеса : Принт Мастер, 2010 . Вип. 9 : Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху: матеріали конф. молодих науковців, 21-22 травня 2016 р . – 2016
DOI
ORCID:
УДК