Аптечна технологія ліків. Тверді лікарські форми

Анотація
Видання призначено для виконання лабораторних робіт для набуття практичних навичок роботи в аптеці, включає мету, завдання, практичні та розрахункові завдання з технології ліків. В методичних вказівках представлено структурований матеріал з одного із розділів дисципліни «Аптечна технологія ліків», а саме – Технологічні особливості виготовлення твердих лікарських форм. Призначені для виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей 226 «Фармація. Промислова фармація» та 102 «Хімія».
Опис
Ключові слова
тверді лікарські форми, вимірювання за масою і об’ємом в аптечному виробництві ліків, дозування при виготовленні лікарських препаратів, прості та складні порошки, тритурації, екстракти
Бібліографічний опис
Кобернік А. О. Аптечна технологія ліків. Тверді лікарські форми : метод. вказівки / А. О. Кобернік, Л. В. Еберле. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечников, 2021.– 38 с.