Аналіз потреб молоді в організації дозвілля

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Дозвілля-вагома складова життя кожної людини і певна форма її самовираження. Якість і різноманітність дозвілля впливає не тільки на добробут людей, але й на стан їхнього здоров’я. Сьогодні культурно-дозвіллєва діяльність розглядається не лише з точки зору вільного вибору й особистих зацікавлень людини, значна увага приділяється проблемі розвитку інфраструктури та доступності дозвілля для різних груп населення. На те, якою буде форма відпочинку, впливають різні фактори: сфера зайнятості та умови праці людини, кількість вільного часу, рівень доходу, стать, вік, місце проживання, наявність і доступність локацій.
Опис
Ключові слова
дозвілля, відпочинок молоді віком від 18 до 35 років, Україна, вдосконалення культурних центрів
Бібліографічний опис
Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: зб. матер. 2 міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (м. Одеса, ОНУ імені І. І. Мечникова, 19-22 листоп. 2021 р.) – Одеса: ОНУ, 2021.
DOI
ORCID:
УДК