Теорія та практика міжнародної правотворчості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У методичних вказівках наведено основні положення до вивчення дисципліни «Теорія та практика міжнародної правотворчості» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право». Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та у процесі самостійної роботи. Матеріал представлено у розрізі змістових модулів та тем.
Опис
Ключові слова
методичні вказівки, міжнародна правотворчість, право
Бібліографічний опис
Нігреєва О. О. Теорія та практика міжнародної правотворчості: метод. вказівки та рекомендації для вивчення навчальної дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 081 «Право» [електронний ресурс] / О. О. Нігреєва – Одеса, 2022. – 28 с.
DOI
ORCID:
УДК