Електрохімічне дослідження електродів на основі 5,10,15,20-тетра-(4-метоксіфеніл)-порфірину та його комплексу з Co (II)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Методом циклічної вольтамперометрії в лужному розчині досліджено електрохімічні та електрокаталітичні властивості 5,10,15,20-тетра-(4-метоксіфеніл)-порфірину та його комплексу з кобальтом (II) у складі повітряних газодифузійних електродів. Виявлено вплив різних режимів електрохімічних досліджень на I—E-криві в інтервалі потенціалів –0.4—0.7 В (о.р.е.).
Опис
Ключові слова
вольтамперометрія, лужний розчин, кобальт (II), газодифузійні електроди
Бібліографічний опис
Украинский химический журнал
DOI
ORCID:
УДК