Аналіз операцій комерційних банків України з цінними паперами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Операції банку з цінними паперами в економічно розвинених країнах світу приносять понад 30 % доходів і є пріоритетним напрямом здійснення інвестицій. В Україні портфель цінних паперів займає, як правило, незначну, порівняно з кредитними операціями, частку в активах банку, а доходи від операцій із цінними паперами складають не більше 5 %.
Опис
Ключові слова
комерційни банки, цінні папери, Україна, аналіз
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи: зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 грудня 2015 року м. Одеса / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин ; гол. редкол. Т. О. Журавльова. – Одеса: Бондаренко М.О., 2015.
DOI
ORCID:
УДК