Нанокомпозити на основі гідрофосфату цирконію та графен оксиду – перспективні матеріали для вилучення сполук урану (VI) з модельних розчинів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Відомо, що графен оксид (ГО) характеризується розвиненою поверхнею та підвищеною катіонообмінною спроможністю завдяки карбоксильним та фенольним групам [1]. Додавання невеликої кількості цієї вуглецевої складової до амфотерних іонітів (гідратованих оксидів багатовалентних металів) підвищує їх катіонообмінну спроможність та пригнічує аніообмінну активність [2]. Можна передбачити, що модифікування неорганічних катіонітів, таких як гідрофонфати металів IV групи, призведе до покращення їх функціональних властивостей.
Опис
Ключові слова
графен оксид, катіонообмінна спроможність, аніообмінна активність, розкриті нанотрубки
Бібліографічний опис
Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2020: матеріали ІV Всеукраїн. наук. конф. (Дніпро, 10 квіт. 2020 р). – Дніпро: “Середняк Т.К.”, 2020.
DOI
ORCID:
УДК