Автоматизація ціноутворення: переваги та недоліки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У міру розвитку торгового підприємства і зростання кількості його торгових точок, набуває все більшої важливості завдання автоматизації ціноутворення. Оскільки торгові націнки варіюються по різних групах товарів і кінцева ціна залежить від вхідної ціни постачальника, то встановлення ціни реалізації на весь асортимент товарів забирає значну частину часу у керівництва (директора) підприємства, відволікаючи його від більш важливих стратегічних завдань. Тим самим рішення цього завдання дозволить направити цінний часовий ресурс на розвиток бізнесу, диверсифікації ризиків і забезпечення його рентабельності.
Опис
Ключові слова
торгове підприємство, ціноутворення, автоматизація
Бібліографічний опис
Матеріали 75-ї звіт. наук. конф. професорсько-викладацького складу і наук. працівників економіко-правового факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова, (Одеса, 25–27 листоп. 2020 р.). – Одеса : Фенікс, 2020.
DOI
ORCID:
УДК