Податковий аудит як елемент податкового планування підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Досліджувана тема є актуальною, оскільки аудиторські послуги у сфері оподаткування на сьогоднішній день стають все більш необхідними, так як зобов’язання за податками й платежами становлять значну питому вагу у структурі кредиторської заборгованості підприємств. Пошук легальних шляхів мінімізації оподаткування стає однією з найбільш значущих функцій податкового планування підприємств. Особливого значення податковий аудит набуває в умовах інтенсивного реформування податкового законодавства, а також фіскального типу податкової політики держави.
Опис
Ключові слова
податковий аудит, податкове планування, підприємство
Бібліографічний опис
Другі економіко-правові студії : матеріали Всеукр. наук.- практич. конф. молодих вчених (Одеса, 10 жовт. 2019 р.). – Одеса : Фенікс, 2019.