Про формування штучних піщаних пляжів на берегах Чорного моря

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Берегова зона неприпливних морів, в тому числі Чорного та Азовського, зазнає розвитку під впливом механічної гідрогенної енергії, переважно вітрових хвиль та хвильових течій. Прибережно- морське поле енергії в осередку її дисипації на прибережних обмілинах має надзвичайно велику напругу. Тому в береговій зоні руйнуються будь-які найстійкіші гірські породи. При цьому утворюються абразійні процеси, якими виробляються абразійні форми рельєфу: кліфи (надводні форми) та бенчі (підводні форми). Глобальна довжина абразійних берегів Світового океану становить майже 65 % від загальної. На Чорному морі вони дорівнюють 47,7 %, а на Азовському - 22,6 %, на Балтійському - 20,1 %, на Охотському - 44,8 % тощо. Відтак, тема нашої роботи є актуальною.
Опис
Ключові слова
берегова зона неприпливних морів, Чорне море, Азовське море, механічна гідрогенна енергія, прибережно-морське поле енергії, гірські породи
Бібліографічний опис
Теорія і практика берегознавства та природокористування : Зб. матер. міжнар. конф. (Одеса, 30-31 травня 2022 р.) / Ред. колегія. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022
DOI
ORCID:
УДК