АДАПТАЦІЯ ЗАПОЗИЧЕНИХ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ: ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПОСТРАДЯНСЬКОЇ ПРАКТИКИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Після стрімкого розпаду СРСР і утворення на його теренах нових суверенних держав здавалося, що, спираючись на досвід розвинутих країн Заходу вони отримали реальний шанс перейти до демократії відносно швидко і безболісно. З часом ці сподівання виявилися марними, що породило песимістичні оцінки перспектив демократичного транзиту у пострадянському регіоні.
Опис
Дослідження політичної взаємодії в умовах трансформації суспільства: збірка наук. праць / Ануфрієв Л. О. та ін. – Одеса : «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2013.
Ключові слова
аналіз досліджень, аналіз публікацій, проблематика ж адаптації, політологічні розвідки, поняття «інститут», поняття «адаптація», реальні практики, формальні правила, коадаптація
Бібліографічний опис
Дослідження політичної взаємодії в умовах трансформації суспільства: збірка наук. праць
DOI
ORCID:
УДК