Історичний розвиток германських племен

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Олді Плюс
Анотація
Дана розробка містить рекомендації до вивчення особливостей формування германських мов і народностей через призму їхнього історичного розвитку. До кожної теми наведено ключову інформацію, яка допомагає розібратися в специфіці того чи іншого історичного періоду існування германських племен та його вплив на розвиток германських мов. Завдання для самостійної роботи до кожної теми мають своєю метою сприяння засвоєнню та поглибленню знань, окреслених програмою даної дисципліни.
Опис
Методичні рекомендації
Ключові слова
германські мови, германські народності, германські племена, германське мовознавство, германістика, історична лінгвістика, Germanic tribes, Germanic languages, 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, 035 Філологія
Бібліографічний опис
Історичний розвиток германських племен : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи з навч. дисципліни «Перша іноземна мова» для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти за спец. 035 Філологія спеціалізації 035.041 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – англ. / уклад.: В. А. Жук, Н. Г. Мойсеєнко – Одеса : ОЛДІ+, 2024. – 46 с.
DOI
ORCID:
УДК
811.11(091):94(=11)(076)