Трансформація соціально-економічних процесів у повоєнній Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Олді+
Анотація
Сучасний стан соціально-економічних процесів потребує системного дослідження, а також діагностики та прогнозування щодо періоду повоєнного відновлення національної економіки України. Забезпечувати функціонування важливих галузей та напрямків під час війни можливо за умови синтезованої роботи всіх ланок управління та адаптації під впливом контрольованих та неконтрольованих факторів. Крім того, важливим є процес мобілізації потенціалу національної економіки, у тому числі, виробничого, енергетичного, ресурсного, людського, що надає можливість оперативно боротися із загрозами та вирішувати виникаючі проблеми.
Опис
Ключові слова
соціально-економічні процеси, повоєнна Україна
Бібліографічний опис
Перспективи регулювання соціально-економічних процесів в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 6 жовт. 2023 р.) [Електронне видання] / відп. ред. О. В. Побережець ; ред. кол.: Є. І. Масленніков, О. М. Савастєєва, Л. О. Масіна та ін. – Одеса : Олді+, 2023.
DOI
ORCID:
УДК