Звіт про виконання науково-дослідної роботи за темою: «Збереження, відновлення та розвиток людського капіталу України в умовах євроінтеграції» за 2023 рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Актуальність науково-дослідної теми кафедри соціальної роботи факультету психології та соціальної роботи ОНУ імені І. І. Мечникова «Збереження, відновлення та розвиток людського капіталу України в умовах євроінтеграції» є, безперечно, актуальною в академічному та політичному розумінні. Метою науково-дослідної роботи (НДР) є з’ясування сучасного стану та перспектив розвитку людського капіталу в Україні в умовах євроінтеграції; здійснення аналізу тенденцій, які впливають на формування людського капіталу, динаміку його росту та виявлення засобів його ефективного використання; дослідження різних контекстів проблем формування, розвитку та використання людського капіталу України.
Опис
Ключові слова
звіт, виконання науково-дослідної роботи, людський капітал, Україна, євроінтеграція, 2023 рік
Бібліографічний опис
Матеріали 78–ї наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І. І. Мечникова. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекції «Психологія», «Соціальна робота» (Одеса, 22–24 листоп. 2023 р.). – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023.
DOI
ORCID:
УДК