Оцінка якості водного середовища після вилучення важких металів у бактеріальной системі Salmonella typhimurium

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Зростання міст, бурхливий розвиток промисловості, інтенсифікація сільського господарства, значне розширення майданів зрошуваних земель, поліпшення культурно-побутових умов і ряд інших чинників все більше ускладнює проблеми забезпечення водою. Потреби у воді величезні і щороку зростають. Щорічна витрата води на земній кулі по всіх видах водопостачання складає 3300-3500 км3.
Опис
Ключові слова
8.04010202 мікробіологія, мікробний біокаталізатор, змішане мікробне співтовариство, гранічно допустима концентрація, мікроорганізм, метал
Бібліографічний опис
Уманець, А. С. Оцінка якості водного середовища після вилучення важких металів у бактеріальной системі Salmonella typhimurium : кваліфікаційна робота / А. С. Уманець; наук. керівник: Т. В. Гудзенко; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. мікробіології, вірусології та біотехнології. – Одеса, 2013. – 56 с.
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання